جدول پارامترهای استاندارد خودروهای ایرانی

در این جدول شما با پارامترهای استاندارد خودروهای ایرانی با ایسیوهای مختلف آشنا میشوید که از طریق مقایسه آن با […]

روش برطرف نمودن خطای فاز جرقه در ایسیوهای s2000

در این تصویر روش اضافه کردن مقاومت برای حذف خطای فاز جرقه در ایسیوهای s2000 بطور کامل نشان داده شده […]