دستگاه دیسک تراش روکار(درجا)

21800000 تومان

توضیحات

دیسک تراش روکار (درجا) بدون نیاز به باز کردن دیسک ترمز با اتصال به ان تراش را انجام می دهد . تراش دیسک ترمز با این دستگاه باعث صرفه جویی در هزینه شده و سرعت خدمت را افزایش می دهد.
مشخصات و مزایایی استفاده از دستگاه :
تراش همسان و همزمان دوطرف دیسک ترمز
تاب گیری و بالانس دیسک ترمز
عدم نیاز به دراوردن دیسک ترمز هنگام استفاده از دستگاه
تنظیم ارتفاع ” دیسک تراش ” متناسب با هر خودرو
دارای سنسور اعلام اتمام تراش
افزایش طول عمر دیسک و لنت ترمز
بهبود کیفیت ترمز
جلوگیری از لرزش خودرو
افزایش طول عمر دیسک و لنت ترمز
ارتقا سطح ایمنی خودرو
کاهش چشمگیر توقف خودرو در تعمیرگاه
دقت بسیار بالا و بدون خطا در تراشکاری دوطرف دیسک