دستگاه انژکتورشور پارس کوشان PKS414

11500000 تومان

توضیحات

مشخصات دستگاه انژکتورشور پارس کوشان PKS414

✓   مشاهده و بررسی زاویه ومقدار پاشش سوزن انژکتور در تمامی دورها
✓   اندازه گیری مقدار مقاومت (اهم) سوزن انژکتور
✓   امکان تست و شستشوی انژکتورها روی خودرو
✓   تست نشتی انژکتور (شایان ذکر است این مرحله یکی از مهمترین تستهای انژکتور می باشد که با کمک این دستگاه قابل انجام می باشد)
✓   امکان تست استپر موتور(اهمی و عملکرد)  توسط فرمان صادر شده از دستگاه انژکتور شور
✓   امکان تست سنسور اکسیژن (تست اهمی، تست عملکرد گرمکن
✓   شستشوی معکوس انژکتور جهت شستشوی فیلتر ورودی
✓   تست اتوماتیک شامل انجام  تمامی برنامه های پاشش سوخت بصورت همزمان و کنترل کیفیت و مقدار پاشش
✓   شستشوی انژکتورها
✓   رنگ کوره ای با مقاومت بالا
✓   دارای یک سال گارانتی و ده سال و گارانتی

شما تعمیرکاران خودرو به سادگی با استفاده از دستگاه انژکتور شور PKS-414 و به کمک  برنامه های موجود در این دستگاه ها می توانید مراحل مختلف شستشوی انژکتور را انجام داده و همچنین پاشش انژکتورها را مشاهده نموده و عملکرد استپرموتور و اکسیژن سنسور را مورد بررسی قرار دهید.