کدهای خطا در دستگاه دیاگ | کدهای ECU

در این فایل آموزشی کلیه کدهای خطا که در دستگاه دیاگ بصورت عدد نشان داده شده است شرح داده شده و معادل فارسی آن کلمات نشان داده میشود که شما میتوانید براحتی خطای مربوط را پیدا کنید .

کدهای خطا در دستگاه دیاگ , کدهای خطای ecu , لیست کدهای دیاگ , کدهای خطای ای سی یو , کدهای خطای دیاگ فارسی ,  لیست خطاهای ecu , لیست خطاهای ۲۰۶ ,
کد خطای ۲۰۶ , کدهای خطای ef7

 

جدول کدهای خطا به همراه ترجمه فارسی برای دستگاه های دیاگ که خطا را بصورت کد نشان میدهند