تنظیم ارتفاع، پیکربندی و عیب یابی سیستمهای چراغ جلو خودروهای جدید دیگر بدون دیاگ امکان پذیر نیست. در این ویدیو نحوه کالیبراسیون چراغ هیوندا آزرا ۲۰۱۲ با دیاگ جی اسکن آموزش داده میشود.