فایل آموزشی تعریف کلید و عیب یابی سیستم ضد سرقت خودرو ال ۹۰

فایل آموزشی سیستم ضد سرقت خودرو تندر ۹۰

در فایل آموزشی زیر که توسط شرکت پارس خودرو تهیه شده است ابتدا با اختصارات خودرو ال ۹۰ آشنا شده سپس با فلوچارت عیب یابی سیستم ضد سرقت آشنا میشوید

در ادامه روند تعریف کلید توضیح داده شده و جدول جانمایی پایه های واحد الکتریکی شرح داده میشود.

در نهایت نحوه عیب یابی و تعریف کلید با دستگاه دیاگ توضیح داده میشود

برای دیدن فایل آموزشی در کانال تلگرام لمس کنید???