تعمیرات و سرویس سوخت رسانی تیبا دوگانه‌سوز

در فایل زیر ابتدا اجزا سیستم دوگانه‌سوز تیبا معرفی شده و سپس نحوه پیاده و سوار کردن قطعات این سیستم توضیح داده میشود

در ادامه نحوه عیب یابی خودروی تیبا با سیستم انژکتوری زیمنس توضیح داده میشود