عیب یابی هیوندا سانتافه با دستگاه دیاگ

در این ویدئو نحوه عیب یابی خودرو سانتافه جدید با دیاگ نمایش داده میشود و در پارامتر های خودرو کلیه پارامتر های عددی و حالتی قابل بررسی میباشد . ضمنا نحوه تست عملگر و ریست موتور نیز در این ویدئو نمایش داده میشود