آموزش سیستمهای الکتریکی ترمز مگان

در این جزوه آموزشی که توسط شرکت پارس خودرو تهیه شده است با سیستم ترمز ای بی اس آشنا شده و تجهیزات آن توضیح داده میشود سپس سیستم پایدار الکتریکی ESP توضیح داده شده و تجهیزات آن شرح داده میشود.

دانلود جزوه سیستمهای الکتریکی ترمز مگان