فایل آموزشی تعمیر گیربکس اتوماتیک ال۹۰

در ادامه آموزش تعمیرات گیربکس امروز تعمیرات گیربکس ال۹۰ به درخواست دوستان گذاشته میشود

در این فایل ابتدا نحوه تخلیه و پرکردن روغن گیربکس آموزش داده شده سپس مشخصات گیربکس اتوماتیک ال ۹۰ ، نحوه باز کردن و نصب گیربکس، محل قرارگیری قطعات توضیح داده شده و در آخر نحوه باز کردن و نصب قطعات گیربکس اتوماتیک ال ۹۰ توضیح داده می شود .

با آرزوی موفقیت برای شما همکاران گرامی?????