در این ویدو نحوه پاک کردن کلید و تعریف کلید آزرا مدل ۲۰۰۶ با دستگاه دیاگ V-MAX اموزش داده می شود