دانلود گیربکس اتوماتیک پژو AL4 با دستگاه دیاگ

در این ویدئو نحوه رفع ایراد تقه زدن گیربکس ۲۰۷ ، ۲۰۶ با اصلاح نرم افزاری با دستگاه دیاگ نمایش داده می شود. به این فرایند دانلود یا برنامه ریزی گیربکس اتومات می گویند