آموزش تعمیر سیستم های خودرو پراید

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی و ای بی اس پراید

در این جزوه آموزشی که توسط شرکت سایپا تهیه شده است نحوه تعمیرات سیستم ترم پراید شامل تعویض لنت، میزان مایع ترمز، ترمز و کاسه چرخ عقب، سیستم ضد قفل و تعمیرات بوستر آموزش داده شده است .


راهنمای تعمیرات سوخت رسانی بوش پایه گاز سوز

در این جزوه آموزشی که توسط شرکت سایپا تهیه شده است نحوه عیب یابی سیستم بوش پراید گازسوز شامل تعمیر رگولاتور، ریل گازسوز، انژکتورها، سنسورهاو واحد کنترل الکتریکی بوش آموزش داده میشود .


راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی بوش پراید

در این جزوه آموزشی که توسط شرکت سایپا تهیه شده است شرح عملکرد کلیه سنسورها ،عملگرها ،سیستم سوخت رسانیو واحد کنترل الکترونیکی بوش و همچنین نحوه تعمیرات این سیستم آموزش داده شده است .